Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: LAIGO ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διακριτικός Τίτλος: LAIGO Ι.Κ.Ε.

Α.Φ.Μ.: 801094097

Δ.Ο.Υ.: Ε ΠΕΙΡΑΙΑ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 148950207000

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Διεύθυνση: ΦΛΕΜΙΝΓΚ 89 ΠΕΡΑΜΑ

Τ.Κ.: 18863

Ημερομηνία λήξης 1ης χρήσης: 31/12/2019

Κεφάλαιο: 1.000,00 Ευρώ

Διαχειριστής: ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΥΚΑΚΗΣ

ΑΦΜ Διαχειριστή: 137903513