Στοιχεία Εταίρων

Α) ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΥΚΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΛΠΙΔΟΣ 34

Τ.Κ.: 18863

ΠΕΡΙΟΧΗ: ΠΕΡΑΜΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 60%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ: ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ


Β) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΟΥΚΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΛΠΙΔΟΣ 34

Τ.Κ.: 18863

ΠΕΡΙΟΧΗ: ΠΕΡΑΜΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 40%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ: ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ